หลักสูตรอาชีวศึกษา

  • PDF

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1 หลักการ(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช(๒๕๔๕)
2 หมวดวิชาสามัญ(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช(๒๕๔๖)
3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและงานซ่อมบำรุง (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช(๒๕๔๖)


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1 หลักการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช(๒๕๔๕)
2 หมวดวิชาสามัญ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช(๒๕๔๖)
3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและงานซ่อมบำรุง (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช(๒๕๔๖)

คอมเมนต์   

 
#1 ดริ้ง 2013-07-29 15:14
ไม่ทราบว่าที่วิ ทยาลัยมีเรียน ปวส. วันอาทิตย์ไหมคร ับ พอดีเรียนที่การ อาชีพสระบุรียัง ไม่จบอยากโอนมาเ รียนที่นี่อ่ะคร ับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

หน้าปัจจุบัน: หลักสูตร