ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

  • PDF

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 มีเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
ตั้งอยู่บนพื้นที่“โคกหนองแปน”เลขที่ 285 หมู่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ - โทรสาร 045-781-804 เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา www.licec.ac.th

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดสำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
ทิศใต้ ติดทางสาธารณประโยชน์ บ้านสวาทหมู่ที่ 1
ทิศตะวันออก ติดกับทางหลวงชนบทสายสวาทหนองแสง
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่สาธารณะ

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร

คอมเมนต์   

 
#1 นฐพรรณ บัวแย้ม 2013-12-26 08:42
เปิดรับสมัครครู ภาษาอังกฤษไหมคะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สาส์นจากผู้บริหาร

.ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้.

ติดต่อวิทยาลัยฯ

  • ที่อยู่: วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120.
  • เบอร์โทรศัพท์: 045-781804
  • แฟกซ์: 045-781804
  • อีเมล์: licec.ac.th@gmail.com
หน้าปัจจุบัน: เกี่ยวกับสถานศึกษา