งบทดลอง เดือน มกราคม 2561
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560