Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 


พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะฯ/28 ก.ย.60

มุทิตาจิต ผอ.ประเสริฐ รบกล้า/28 ก.ย.60  

ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ/20 ก.ย.60  

ภาพลงนามความร่วมมือ/8 ก.ย.60 

ภาพการตรวจราชการ/7 ก.ย.60 

ภาพประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ/2 ส.ค.60

ภาพการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ภาพศึกษาดูงานร้านกาแฟ   

ภาพการอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

ภาพผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ

ภาพอบรมเขียนแผนศูนย์บ่มเพาะฯ