Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 


โครงการเกี่ยวข้าวนาวาน/23 พ.ย.60 

ภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ/18 พ.ย.60  

ภาพประชุมผู้ปกครอง/10 พ.ย.60 
 
พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะฯ/28 ก.ย.60

มุทิตาจิต ผอ.ประเสริฐ รบกล้า/28 ก.ย.60

ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ/20 ก.ย.60 
 
ภาพลงนามความร่วมมือ/8 ก.ย.60
 
ภาพการตรวจราชการ/7 ก.ย.60  

ภาพประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ/2 ส.ค.60 

ภาพการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ภาพศึกษาดูงานร้านกาแฟ  

ภาพการอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
 
ภาพผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ
 
ภาพอบรมเขียนแผนศูนย์บ่มเพาะฯ