Get Adobe Flash player

 

 

 

   

ฝ่าย

เรื่อง

                                                                               

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! การแต่งกายประจำวันของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! แนวทางการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif  คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif  คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
รออัพเดท
ฝ่ายวิชาการ รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifแผนการจัดสรรงบประมาณ 2560
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา รับสมัคร!! บุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท
รออัพเดท