Get Adobe Flash player

Articles

 

 

 


 
โครงการดำนาวาน 2562

โครงการประชุมผู้ปกครอง 2562
 
วันแม่แห่งชาติ 2562

ผอ.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงาน

อบรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

หล่อองค์พระปฐมทันใจ

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

พิธีบวงสรวงพระวิษณู/วันครู

ประเพณีบุญบั้งไฟเลิงนกทา

โครงการ Fix It Center

โครงการจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยฯ

โครงการจิตอาสา พัฒนาเลิงนกทา

ลงทะเบีบนนักเรียน นักศึกษาใหม่

โครงการเกี่ยวข้าวนาวาน
ประจำปี 2561 

โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
 
การแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ. ยโสธร
 
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC
 
วันปิยะมหาราช 

อบรมทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ 

งานมุฑิตาจิต ดร.ธนกร ไชยกุล

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ

โครงการประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2561


การลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฯ

โครงการอบรม Englih Cap

โครงการอบรมผู้ประกอบการฯ

โครงการอบรมขยะสร้างรายได้ฯ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ ทำบุญตักบาตรประจำเดือน สิงหาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

ภาพการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา

ภาพการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 

ภาพการแห่เทียนพรรษา 2561

โครงการประเพณีดำนาวาน สืบสานวัฒนธรรม หนุนนำวิธีไทย 2561

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ICT 2561

โครงการ คบจ.สัญจร ปันความรู้สู่ STARTUP CLUB จังหวัดยโสธร

โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน
กรกฎาคม 2561

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รุ่นที่ 1

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่มโยงการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู นักศึกษา ด้านภาษาเวียดนาม

การประชุมสัมนาการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง

ภาพการทำบุญในวันวิสาขบูชา

ภาพประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเลิงนกทา

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561

พิธีเปิดศูนย์ Fix it center
ณ ตำบลคำไผ่ 

พิธีเปิดศูนย์ Fix it center 
ณ ตำบลห้องแซง  

ร่วมงานบุญผะเหวด ตำบลห้องแซง

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
2561 

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ 2561

ลงทะเบียนและมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จำการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 

การติดตามและประเมินผลระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรม Bill Dove 2.0

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ
บริษัท วายซีเอช กรุ๊ป จำกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

ประเมินกองลูกเสือดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

วันครู ครั้งที่ 62 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

กิจกรรมวันครูอำเภอเลิงนกทา
ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 

กิจกรรมกีฬาภายใน
ดอกจานเกมส์ ครั้งที่ 20 

โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

โครงการรั้วสวย ถนนไร้ฝุ่น 

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561

กิจกรรม Christmas Day 

รายงานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ธ.ค. 2560 

ภาพการทำความสะอาดวิทยาลัยฯ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
  

ภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกุล 

โครงการเกี่ยวข้าวนาวาน/23 พ.ย.60

ภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ/18 พ.ย.60

ภาพประชุมผู้ปกครอง/10 พ.ย.60

พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะฯ/28 ก.ย.60 

มุทิตาจิต ผอ.ประเสริฐ รบกล้า/28 ก.ย.60

ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ/20 ก.ย.60

ภาพลงนามความร่วมมือ/8 ก.ย.60

ภาพการตรวจราชการ/7 ก.ย.60 

ภาพประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ/2 ส.ค.60

ภาพการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ภาพศึกษาดูงานร้านกาแฟ  
 

ภาพการอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบกา

ภาพผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ 

ภาพอบรมเขียนแผนศูนย์บ่มเพาะฯ