จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น สาขาวิชาปีการศึกษา 2557

 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

รวมทั้งหมด

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวมปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวมปวส.

ช่างกลโรงงาน

33

18

27

78

12

-

12

90

ช่างยนต์

43

34

31

108

22

15

37

145

ช่างไฟฟ้ากำลัง

16

20

20

56

37

20

57

113

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

14

20

8

42

7

19

26

68

การบัญชี

71

46

53

170

48

25

73

243

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

45

52

45

142

46

27

73

215

การโรงแรม

28

14

11

53

8

10

18

71

รวม

250

204

195

649

180

116

296

945

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2557(เอกสาร pdf :231 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif