วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

ผู้บริหารแผนกวิชา

 

จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ข้าราชการ

พนักงานฯ

อัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า

ครูผู้ช่วย

ครู

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหาร

5

5

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

4

1

-

แผนกวิชาการบัญชี

7

1

3

3

1

6

-

1

6

-

-

1

-

-

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

2

1

1

3

1

-

1

3

-

-

2

-

-

-

แผนกวิชาเครื่องมือกล

3

1

-

2

3

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

แผนกวิชาเครื่องกล

5

-

1

4

5

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง

4

1

1

2

4

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4

1

1

2

4

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

แผนกวิชาการโรงแรม

3

1

1

1

-

3

-

1

2

-

1

-

-

-

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8

4

2

2

3

5

-

1

7

-

-

4

-

-

-

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่

17

-

-

-

6

11

-

-

12

5

-

-

-

-

-

แม่บ้าน

3

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

8

-

-

-

8

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

77

16

10

18

48

29

-

9

47

21

4

7

4

1

-

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif