แผนกวิชาการบัญชี
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
        ณ  วันที่  30 กันยายน 2558

                       

ลำดับ

/ด/ป
ที่ได้มา

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน่วยละ

หมายเหตุ

1

6 ส.ค.41

7430-001-0002
411-001-020

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาไทย )

สอบราคา

20 เครื่อง

8,700

 

2

6 ส.ค.41

7105-006-0003
411-001-020

โต๊ะพิมพ์ดีด

สอบราคา

20 ชุด

2,400

 

3

9 ส.ค.42

7430-001-0002
421-001-020

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาไทย )

สอบราคา

20 เครื่อง

8,752.60

 

4

9 ส.ค. 42

7430-001-0001
421-001-040

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาอังกฤษ)

สอบราคา

40 เครื่อง

8,752.60

 

5

9 ส.ค.42

7420-005-0001
421-001-020

เครื่องคำนวณเลขชนิด 14 หลัก

สอบราคา

20 เครื่อง

5,243

 

6

31 ส.ค.42

7110-007-0009
421-001-060

โต๊ะพิมพ์ดีด

ตกลงราคา

60 ชุด

2,400

 

7

25 ส.ค.43

7450-004-0001
431-001-010

เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

สอบราคา

10 เครื่อง

30,000

 

8

25 ส.ค.43

7430-001-0002
431-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว  ( ภาษาไทย )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

9

25 ส.ค.43

7430-001-0001
431-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาอังกฤษ )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

10

17 ม.ค.44

7450-004-0001
441-001-010

เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

สอบราคา

10 เครื่อง

29,950

 

12

17 ม.ค.44

7430-001-0002
441-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาไทย )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

13

17 ม.ค.44

7430-001-0002
441-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาอังกฤษ )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

 

ดูข้อมูลทั้งหมด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลครุภัณฑ์ (เอกสาร pdf :925 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif