1. ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้ง  
       วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2539  มีเนื้อที่  211  ไร่  1  งาน  55 ตารางวา    
ตั้งอยู่บนพื้นที่“โคกหนองแปน” เลขที่ 285 หมู่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120  โทรศัพท์ - โทรสาร 045-781-804  เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ww.licec.ac.th
อาณาเขต       
       ทิศเหนือ        ติดสำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
       ทิศใต้            ติดทางสาธารณประโยชน์ บ้านสวาทหมู่ที่ 1
       ทิศตะวันออก   ติดกับทางหลวงชนบทสายสวาทหนองแสง
       ทิศตะวันตก     ติดกับพื้นที่สาธารณะ


แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif