แผนกวิชา/หน่วยงาน  งานการเงิน  การบัญชี
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
  วันที่  30 กันยายน 2560


ลำดับ

 

/ด/ป
ที่ได้มา

 

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

 

ราคาหน่วยละ

สถานปัจจุบัน

หมายเหตุ

ใช้ได้

ชำรุด

1

 

7110-004-0001
421-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

32,000

 

 

 

2

 

7110-002-0002
421-002 - 003

ตู้ลิ้นซัก 10 ชั้น

ตกลงราคา

2 หลัง

2,400

 

 

 

3

 

7110-002-004
442-022,025

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

3,900

 

 

 

4

 

7110-002-0006
462-004

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,300

 

 

 

5

14 ม.ค.47

7440-001-0002
471-003-004

ชุดคอมพิวเตอร์ 2.66 GHz

ตกลงราคา

1  เครื่อง

24,340

 

 

 

6

14 ม.ค.47

7440-010-0001
471-003

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  HP 1010

ตกลงราคา

1  เครื่อง

8,500

 

 

 

7

 

7110-002-0004
492-003

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

4,000

 

 

 

8

 

7110-002-0006
502-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,500

 

 

 

9

18 มิ.ย.50

7440-001-0001
502-023

เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA

ตกลงราคา

1  เครื่อง

28,093

 

 

 

10

18 มิ.ย.50

7440-010-0001
502-002

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

11

11 ก.ค.50

7440-010-0001
502-003

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

12

 

7110-002-0004
552-001

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

3,900

 

 

 

13

 

7110-002-0006
572-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,200

 

 

 

14

 

7110-002-0004
572-001 - 002

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

4,000

 

 

 

15

 

7110-002-0003
582-001 - 002

ตู้บานเลื่อนทึบ

ตกลงราคา

2 หลัง

4,200

 

 

 

16

 

7440-001-0004
591-001

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (Notebook)

ตกลงราคา

1 เครื่อง

17,300

 

 

 

17

17 ส.ค. 60

7440-001-0010
602-042

เครื่องคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา

1 เครื่อง

24,710

 

 

 

18

26 มิ.ย. 60

7110-004-0001
602-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

33,700

 

 

 

แผนกวิชา/หน่วยงาน  งานการเงิน  การบัญชี
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
  วันที่  30 กันยายน 2560


ลำดับ

 

/ด/ป
ที่ได้มา

 

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

 

ราคาหน่วยละ

สถานปัจจุบัน

หมายเหตุ

ใช้ได้

ชำรุด

1

 

7110-004-0001
421-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

32,000

 

 

 

2

 

7110-002-0002
421-002 - 003

ตู้ลิ้นซัก 10 ชั้น

ตกลงราคา

2 หลัง

2,400

 

 

 

3

 

7110-002-004
442-022,025

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

3,900

 

 

 

4

 

7110-002-0006
462-004

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,300

 

 

 

5

14 ม.ค.47

7440-001-0002
471-003-004

ชุดคอมพิวเตอร์ 2.66 GHz

ตกลงราคา

1  เครื่อง

24,340

 

 

 

6

14 ม.ค.47

7440-010-0001
471-003

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  HP 1010

ตกลงราคา

1  เครื่อง

8,500

 

 

 

7

 

7110-002-0004
492-003

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

4,000

 

 

 

8

 

7110-002-0006
502-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,500

 

 

 

9

18 มิ.ย.50

7440-001-0001
502-023

เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA

ตกลงราคา

1  เครื่อง

28,093

 

 

 

10

18 มิ.ย.50

7440-010-0001
502-002

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

11

11 ก.ค.50

7440-010-0001
502-003

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

12

 

7110-002-0004
552-001

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

3,900

 

 

 

13

 

7110-002-0006
572-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,200

 

 

 

14

 

7110-002-0004
572-001 - 002

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

4,000

 

 

 

15

 

7110-002-0003
582-001 - 002

ตู้บานเลื่อนทึบ

ตกลงราคา

2 หลัง

4,200

 

 

 

16

 

7440-001-0004
591-001

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (Notebook)

ตกลงราคา

1 เครื่อง

17,300

 

 

 

17

17 ส.ค. 60

7440-001-0010
602-042

เครื่องคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา

1 เครื่อง

24,710

 

 

 

18

26 มิ.ย. 60

7110-004-0001
602-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

33,700

 

 

 

แผนกวิชา/หน่วยงาน  งานการเงิน  การบัญชี
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
  วันที่  30 กันยายน 2560


ลำดับ

 

/ด/ป
ที่ได้มา

 

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

 

ราคาหน่วยละ

สถานปัจจุบัน

หมายเหตุ

ใช้ได้

ชำรุด

1

 

7110-004-0001
421-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

32,000

 

 

 

2

 

7110-002-0002
421-002 - 003

ตู้ลิ้นซัก 10 ชั้น

ตกลงราคา

2 หลัง

2,400

 

 

 

3

 

7110-002-004
442-022,025

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

3,900

 

 

 

4

 

7110-002-0006
462-004

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,300

 

 

 

5

14 ม.ค.47

7440-001-0002
471-003-004

ชุดคอมพิวเตอร์ 2.66 GHz

ตกลงราคา

1  เครื่อง

24,340

 

 

 

6

14 ม.ค.47

7440-010-0001
471-003

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  HP 1010

ตกลงราคา

1  เครื่อง

8,500

 

 

 

7

 

7110-002-0004
492-003

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

4,000

 

 

 

8

 

7110-002-0006
502-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,500

 

 

 

9

18 มิ.ย.50

7440-001-0001
502-023

เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA

ตกลงราคา

1  เครื่อง

28,093

 

 

 

10

18 มิ.ย.50

7440-010-0001
502-002

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

11

11 ก.ค.50

7440-010-0001
502-003

เครื่องปริ้นเตอร์ HP1020

ตกลงราคา

1  เครื่อง

6,800

 

 

 

12

 

7110-002-0004
552-001

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

1 หลัง

3,900

 

 

 

13

 

7110-002-0006
572-001

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น

ตกลงราคา

1 หลัง

4,200

 

 

 

14

 

7110-002-0004
572-001 - 002

ตู้กระจกบานเลื่อน

ตกลงราคา

2 หลัง

4,000

 

 

 

15

 

7110-002-0003
582-001 - 002

ตู้บานเลื่อนทึบ

ตกลงราคา

2 หลัง

4,200

 

 

 

16

 

7440-001-0004
591-001

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (Notebook)

ตกลงราคา

1 เครื่อง

17,300

 

 

 

17

17 ส.ค. 60

7440-001-0010
602-042

เครื่องคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา

1 เครื่อง

24,710

 

 

 

18

26 มิ.ย. 60

7110-004-0001
602-001

ตู้นิรภัย

ตกลงราคา

1 หลัง

33,700

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลครุภัณฑ์งานการเงิน การบัญชี (เอกสาร pdf :221 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาการบัญชี (เอกสาร pdf : 258 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาการโรงแรม(เอกสาร pdf : 228 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์(เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาช่างยนต์(เอกสาร pdf : 276 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(เอกสาร pdf : 306 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif

ข้อมูลครุภัณฑแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(เอกสาร pdf : 197 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif