5. ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ที่

 

ประเภทสิ่งก่อสร้าง

 

จำนวน

 

หน่วยนับ

 

พื้นที่ ตร..

1

อาคารเรียนและปฏิบัติการบริหารธุรกิจ

1

หลัง

2,280  ตร.ม.

2

อาคารสำนักงานและอาคารเรียนวิชาพื้นฐาน

1

หลัง

735 ตร.ม.

3

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์

1

หลัง

70 ตร.ม.

4

อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรม

1

หลัง

3,145 ตร.ม.

5

อาคารโรงอาหาร

1

หลัง

830 ตร.ม.

6

อาคารบ้านพักครู - อาจารย์

7

หลัง

4,116 ตร.ม.

7

อาคารเอนกประสงค์

1

หลัง

130 ตร.ม.

8

หอประชุม

1

หลัง

650 ตร.ม.

9

ห้องประชุม

1

ห้อง

210 ตร.ม.

10

สนามบาสเกตบอล

1

สนาม

434 ตร.ม.

11

อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน

1

หลัง

590 ตร.ม.

12

โรงจอดรถนักศึกษา

4

หลัง

874 ตร.ม.

13

โรงจอดรถวิทยาลัยฯ , ครูและผู้มาติดต่อราชการ

2

หลัง

212 ตร.ม.

14

อาคารงานอาคารสถานที่

1

หลัง

192 ตร.ม.

15

อาคารศูนย์วิทยบริการ

1

หลัง

1,088 ตร.ม.

 

 

  

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลอาคารสถาน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2560(เอกสาร pdf : KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif