Get Adobe Flash player

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

         วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 บนเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแปนตำบลสวาทอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้รับการผลักดันจากพ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัดยโสธรเขตอำเภอเลิงนกทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร นายอำเภอเลิงนกทา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในขณะนั้น ซึ่งมีนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง และในเวลาต่อมา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2540 โดยนายชิงชัย มงคลธรรม ประธานฝ่ายฆราวาสและพระเทพบัณฑิต หลวงพ่อวัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด เจ้าคณะภาค 10(ธ.) ประธานฝ่ายสงฆ์ตลอดจนพระมหาเถระเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร, นครพนม, อำนาจเจริญ, ยโสธร ทั้งสิ้น 10 รูป ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคล

 

ขนาดและที่ตั้ง

        วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา สถานที่ตั้ง เลขที่ 285 หมู่ที่ 1 ถนนสวาท – หนองแสง    ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

 เบอร์ติดต่อ

            เบอร์โทรศัพท์0- 4578-1804, 0-4578-2521 , Fax. 0-4578-1804