• คำสั่ง วิทยาลัยฯ

  • ข่าวประชา สัมพันธ์

  • ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

  • ข่าวสำนัก อำนวยการ

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

1ร่างข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์57 ปรับแก้ครั้งที่ 1 (5/08/2557) 

2ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20/05/2557) 

3ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (16/05/2557) 

4ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ 2557 (27/03/2557)

5ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ (10/03/2557)

6กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (มอบตัว ลงทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม 2557) รายละเอียดดังต่อไปนี้ (10/03/2557) 

7คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง คำสั่งประกวดโครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 2556 (19/02/2557) 

8คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง คำสั่งจัดทำ มาตรฐานวิทยาลัย 2557 (19/02/2557)

คำสั่ง/ประกาศย้อนหลัง..

01บทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

02บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

03ประกวดเรียนความชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2556

04ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมจามจุรีและแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

05ให้เช่าห้องบริการร้านเสริมสวย อ่านเพิ่มเติม

06เผยแพร่ข้อมูลเอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ดาวน์โหลด หรือที่เว็บไซต์

 

 

 

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรม

สาส์นจากผู้บริหาร

.ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้.

ติดต่อวิทยาลัยฯ

  • ที่อยู่: วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120.
  • เบอร์โทรศัพท์: 045-781804
  • แฟกซ์: 045-781804
  • อีเมล์: licec.ac.th@gmail.com
หน้าปัจจุบัน: Home