• คำสั่ง วิทยาลัยฯ

  • ข่าวประชา สัมพันธ์

  • ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

  • ข่าวสำนัก อำนวยการ

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ 2558

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การลงทะเบียน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นยามรักษาการณ์(04/12/2557)

>>>>ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (9/10/2557)

>>>>การลงทะเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (16/09/2557) 

คำสั่ง/ประกาศย้อนหลัง..

>>>>ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิกนาทา

>>>>ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกจานเกมส์ " ครั้งที่  17 ณ สนามกีฬาหน้าตึกบริหารธุรกิจ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557

>>>>ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาส ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ในวันที่ 23 ธันวาคน 2557

>>>>ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่"ประจำปี 2558 

>>>>ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมจามจุรีวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

>>>>ขอเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวข้าวนาวาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ แปลงสาธิต วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ประจำปีการศึกษา 2557

>>>>บทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

>>>>บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

>>>>ประกวดเรียนความชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2556

>>>>ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมจามจุรีและแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

>>>>ให้เช่าห้องบริการร้านเสริมสวย อ่านเพิ่มเติม

>>>>เผยแพร่ข้อมูลเอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร ดาวน์โหลด หรือที่เว็บไซต์

 

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรม

สาส์นจากผู้บริหาร

.ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้.

ติดต่อวิทยาลัยฯ

  • ที่อยู่: วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120.
  • เบอร์โทรศัพท์: 045-781804
  • แฟกซ์: 045-781804
  • อีเมล์: licec.ac.th@gmail.com
หน้าปัจจุบัน: Home