Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางวิทยาลัยได้ดำเนินการ และตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพบปะกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

Big Cleaning day

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคเลิงนกทา นำโดยนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

"คลิก" เพื่อดูประกาศ