ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ

พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวภัทรพร พิชัยกุล

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์