ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวภัทรพร พิชัยกุล
ครูพิเศษสอน

นางสาวสิรินทิพย์ สารบาล
ครูพิเศษสอน