ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจุฬาลักษณ์  สะตะ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวภัทรพร  พิชัยกุล
ครูพิเศษสอน