ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวีรยุทธ  สู่เสน
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสำราญ  ศรีโยธา
ข้าราชการครู

นายเอกภพ  มิรัตนไพร
ครูพิเศษสอน

นายฉัตรมงคล  คำพา
ครูพิเศษสอน